In Anlehnung an Kandinsky Komposition VIII
Miro
Kategorie: Kandinsky
Künstler: Lena Westphal
Erstellt am: 11. September 2002
Material: Aquarellfarben auf Aquarellpapier
Größe: 30 x 40 cm